دفترچه محاسبات سوله چیست و شامل چه مواردی هست

ساخت سوله و عوامل موثر در قیمت آن
دی ۴, ۱۳۹۹
سوله چیست ؟ وزن سوله و متراژ و ابعاد
دی ۴, ۱۳۹۹
ساخت سوله و عوامل موثر در قیمت آن
دی ۴, ۱۳۹۹
سوله چیست ؟ وزن سوله و متراژ و ابعاد
دی ۴, ۱۳۹۹

دفترچه محاسبات سوله چیست و شامل چه مواردی هست

دفترچه محاسبات سوله چیست و شامل چه مواردی هست

دفترچه محاسبات سوله حاوی مشخصات کلی پروژه ها مانند محل زمین، کاربری، ابعاد، تعداد طبقات، سیستم های مقاوم باربر ثقلی و

جانبی، آیین نامه ها و نرم افزارهای مورد استفاده و نکات مهم گزارش خاک از جمله نوع خاک از نظر لرزه ای، تنش مجاز و

ضریب عکس العمل خاک برای انواع شالوده ها می باشد.

دفترچه محاسبات

بارگذاری

بارگذاری ثقلی باید به طور کامل در دفترچه محاسبات شرح داده شود.

در بارگذاری ثقلی باید جزئیات کلیه سقف ها، دیوارهاهای پیرامونی و تیغه بندی ها طبق نقشه های معماری مشخص شود و

محاسبات بار بر اساس آن و ضوابط مبحث ششم انجام گیرد.


بارگذاری جانبی سازه باید به طور کامل در محاسبات شرح داده شود.

بارگذاری جانبی، جزئیات دفترچه محاسبه سوله سوله زمان تناوب مورد استفاده و بارهای استاتیکی معادل   ( و دینامیکی در صورت

لزوم) به طور

کامل ارائه شود.


بر روی جلد دفترچه محاسبات سوله نیز باید مشخصات مالک، شماره پرونده و نوع سازه ذکر شود.

همچنین موقع تحویل کار مهندس محاسب باید چک لیست هایی را مطابق سازه طراحی شده تهیه و در اختیار مالک قرار دهد که این

چک لیست ها شامل :

زلزله (آیین نامه ۲۸۰۰) ، سازه نگهبان، مشخصات فنی می باشند.

اطلاعات داخل دفترچه محاسبات سوله مواردی را شامل می شود ؟

کلیات سوله

بعد از تیتر پروژه ، مکان ، اسم شخص کافرما و مهندس نوشته و زمان دقیق دفترچه محاسباتی مشخص شد ، وقت نام بردن مشخصه های سوله است .

تمامی مواد ، اندازه ها و طرح از ویژگی ها و مشخصه های سوله می باشد .

فونداسیون و پی

از راه های رسیدن به سوله استاندارد داشتن فونداسیون صحیح و مطابق اصول است ، که بسیار حائز اهمیت است .

اولین گزینه ای که باید در دفترچه محاسبات سوله ذکر شود ارتفاع اجرای فونداسیون می باشد .

اغلب رسم بر آن است ، مابین ۵۰ تا ۶۰ سانت ارتفاع برای آن مشخص می شود .

ابعاد میلگرد ها ، ضخامت دیوار ها و …. از ویژگی های حائز اهمیت در طراحی فونداسیون هستند .

همچنین کنترل مقاومت پی و حساب کردن تنش خاک را نیز باید در نظر گرفت .

قوانین طراحی سوله

قوانین مختلفی در زمینه طراحی سوله موجود است ، که کلیات همه ی آن ها یکی است .

اما قاعدتاً جزئیات آن ها با یکدیگر بسیار متفاوت است .

با در نظر گرفتن نهاد کنترل کننده طرح سوله ، با توجه به ویژگی های محیط و محدودیت ها انتخاب آیین نامه صحیح انجام ، و

داخل دفترچه محاسبات سوله ذکر می شود .

قوانین آئین نامه ی بارگذاری سوله

نیرو ها و بار های گوناگونی سوله را تحت تاثیر قرار می دهند و سوله ساز باید به تمامی آن ها توجه کند .

دو دسته بار بر بنا اثر می گذارند ، یکی بار قائم (بار مرده ،بار برف ،بار زنده).

دیگری بار جانبی (بار باد و بار زلزله) نام دارند .

بار زنده نوعی بار موقت می باشد که در زمان بهره برداری به سوله وارد می شود .

بار مرده نیز باری می باشد که از سمت اجزای غیر قابل جدا سازی سوله به آن وارد شده و به دو گزینه قابل اهمیت بار مرده

دیوار ها و سقف تقسیم می شوند .

همچنین دیگر گزینه های دفترچه محاسبات سوله مانند بار برف ، باد و زلزله نسبت به شرایط جو وجغرافیا تغییر می کنند .

طراحی اتصال های سازه در دفترچه محاسبات سوله

سوله یک سازه با اتصالات پیچ و مهره ای است بنابر این به آن سازه فولادی پرتابل می گوئیم .

تمامی موارد مرتبط با اتصالات و پیچ و مهره های آن همچنین تنش کششی و برشی پیچ ها در دفترچه محاسبات سوله قابل مشاهده هستند .

به طور کلی اتصالات سوله به دو دسته بیرونی (تیر به تیر، کف ستون ها و …) و درونی (مانند اتصال جان به دو بال در هر جزء

تیر ورق) تقسیم می شوند .

جنس پیچ و مهره ، بولت های زیر پی، سوراخ ها و … هم در کنار همین دسته هستند .

طرح های برش های عرضی مقاطع و اجزا

اغلب قسمت هایی از دفترچه محاسبات سوله را نمای برشی و مقاطع عرضی اجزای سوله در بر می گیرد .

این کار موجب پرهیز از به کارگیری توضیحات خسته کننده و اضافی شده ، همچنین از لحاظ فنی اطلاعات بسیاری به صورت تصویر ارائه می شود .

حفظ اصول استاندارد نقشه کشی و ذکر صحیح اندازه ها و ابعاد در دفترچه محاسبات سوله ضروری می باشد .

دیدگاه ها بسته شده است