نمونه کار سوله در چرمشهر

نمونه کار سوله تربت جام
آذر ۲۲, ۱۴۰۲